Finanse
W finansach znajdują się wszystkie rozliczenia z pacjentem zgrupowane na trzech zakładkach: Świadczenia, Płatności i Rachunki.

Funkcja służy do kontrolowania wartości wykonanych świadczeń, odnotowywania płatności pacjenta i wystawiania dokumentów sprzedaży oraz drukowania raportów, zapisywania i rozliczania płatności z tytułu badań bądź zakupów w sklepie placówki.

Kliknij ikone “Finanse” w karcie pacjenta i skontroluj wszystkie operacje finansowe z pacjentem. Możesz automatycznie odnotować nową płatność i od razu wystawić rachunek lub fakturę.

Ustawienie grafiku pracy dla wybranego lekarza

  1. Otwórz kalendarz, a następnie kliknij funkcję ‘Ustawienia’ z górnego menu.
  2.  Wybierz opcję ‘konfiguracja grafiku pracy’, a następnie zaznacz i wybierz lekarza, dla którego chcesz ustalić grafik pracy.
  3. Po lewej strony ekaranu ustaw skalę, czyli domyślny czas trwania wizyty u wybranego lekarza.
  4. Również z lewej strony ekranu możesz wybrać rodzaj godziny pracy. Jeżeli tego nie zrobisz zaznaczony będzie wybór ostatnio wskzany jako domyślny. W razie potrzeby możesz zmodyfikować lub dodać kolejne rodzaje godzin pracy klikając opcję ‘Ustawienia‘ znajdującą się w dolnym, lewym rogu okna.
  5. Przy pomocy myszki/touchpada lub przycisków: shift i strzałek na klawiaturze zaznacz w wybranym dniu tygodnia pola odpowiadające godzinom pracy wybranego lekarza, a następnie kliknij ikonę plusa w dolnym prawym rogu okna lub prawy przycisk myszki i wybierz opcję ‘zpisz godziny pracy’.
  6. Powtórz pkt. 5 dla każdego dnia pracy lekarza.
  7. W górnym menu wybierz planowany okres od – do obowiązywania ustalonych godzin pracy.
  8. Po poprawnym ustaleniu godzin pracy lekarza kliknij przycisk ‘Zpisz informacje’.
  9. Wykonaj ponownie pkt. od 1 do 7 dla każdego lekarza.