Ustawienie grafiku pracy w celu uzyskania prawidłowego widoku terminarza dla każdego lekarza z dostępnymi godzinami i rodzajmi terminów pracy

Kliknij przycisk “Ustawienia” w górnym pasku menu i rozpocznij konfigurację grafiku pracy dla każdego lekarza lub ustal rodzaje terminów lub rodzaje godzin pracy

Po zaznaczeniu rodzaju pracy w konkretnych dniach tygodnia i zastosowaniu ustawień w wybranym przedziale czasowym wprowadzone ustawienia będą widoczne w oknie kalendarza.

Ustawienie grafiku pracy dla wybranego lekarza

 1. Otwórz kalendarz i kliknij funkcję ‘Ustawienia’ z górnego menu.
 2.  Wybierz opcję ‘konfiguracja grafiku pracy’, a następnie zaznacz i wybierz lekarza, dla którego chcesz ustalić grafik pracy.
 3. Po lewej strony ekaranu ustaw skalę, czyli domyślny czas trwania wizyty u wybranego lekarza.
 4. Również z lewej strony ekranu możesz wybrać rodzaj godziny pracy. Jeżeli tego nie zrobisz zaznaczony będzie wybór ostatnio wskzany jako domyślny. W razie potrzeby możesz zmodyfikować lub dodać kolejne rodzaje godzin pracy klikając opcję ‘Ustawienia‘ znajdującą się w dolnym, lewym rogu okna.
 5. Przy pomocy myszki/touchpada lub przycisków: shift i strzałek na klawiaturze zaznacz w wybranym dniu tygodnia pola odpowiadające godzinom pracy wybranego lekarza, a następnie kliknij ikonę plusa w dolnym prawym rogu okna lub prawy przycisk myszki i wybierz opcję ‘zpisz godziny pracy’.
 6. Powtórz pkt. 5 dla każdego dnia pracy lekarza.
 7. W górnym menu wybierz planowany okres od – do obowiązywania ustalonych godzin pracy.
 8. Po poprawnym ustaleniu godzin pracy lekarza kliknij przycisk ‘Zpisz informacje’.
 9. Wykonaj ponownie pkt. od 1 do 7 dla każdego lekarza.

Ustawienie grafiku pracy
w celu otrzymania odpowiedniego widoku terminarza z dostępnymi godzinami i rodzajmi terminów pracy

Kliknij przycisk “Ustawienia” w górnym pasku menu i rozpocznij konfigurację grafiku pracy dla każdego lekarza lub ustal rodzaje terminów lub rodzaje godzin pracy

Po zaznaczeniu rodzaju pracy w konkretnych dniach tygodnia i zastosowaniu ustawień w wybranym przedziale czasowym wprowadzone ustawienia będą widoczne w oknie kalendarza.

Ustawienie grafiku pracy dla wybranego lekarza

 1. Otwórz kalendarz, a następnie kliknij funkcję ‘Ustawienia’ z górnego menu.
 2.  Wybierz opcję ‘konfiguracja grafiku pracy’, a następnie zaznacz i wybierz lekarza, dla którego chcesz ustalić grafik pracy.
 3. Po lewej strony ekaranu ustaw skalę, czyli domyślny czas trwania wizyty u wybranego lekarza.
 4. Również z lewej strony ekranu możesz wybrać rodzaj godziny pracy. Jeżeli tego nie zrobisz zaznaczony będzie wybór ostatnio wskzany jako domyślny. W razie potrzeby możesz zmodyfikować lub dodać kolejne rodzaje godzin pracy klikając opcję ‘Ustawienia‘ znajdującą się w dolnym, lewym rogu okna.
 5. Przy pomocy myszki/touchpada lub przycisków: shift i strzałek na klawiaturze zaznacz w wybranym dniu tygodnia pola odpowiadające godzinom pracy wybranego lekarza, a następnie kliknij ikonę plusa w dolnym prawym rogu okna lub prawy przycisk myszki i wybierz opcję ‘zpisz godziny pracy’.
 6. Powtórz pkt. 5 dla każdego dnia pracy lekarza.
 7. W górnym menu wybierz planowany okres od – do obowiązywania ustalonych godzin pracy.
 8. Po poprawnym ustaleniu godzin pracy lekarza kliknij przycisk ‘Zpisz informacje’.
 9. Wykonaj ponownie pkt. od 1 do 7 dla każdego lekarza.